Văn hóa-Nghệ thuật

Rà soát, đánh giá và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ HS, SV các ngành nghệ thuật

(NTBD)- Văn bản số 2562/BVHTTDL-ĐT ngày 11/7 của Bộ VHTTDL gửi các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật về việc rà soát, đánh giá và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ HS, SV các ngành nghệ thuật.
Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL xây dựng Đề án “Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật”.
Để có cơ sở xây dựng và ban hành những chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật báo cáo những nội dung sau:
1. Rà soát và đánh giá tính phù hợp của các văn bản về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật và những khó khăn vướng mắc đối với việc áp dụng các văn bản trong thực tiễn.
2. Đề xuất những giải pháp điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới các văn bản pháp quy về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật (nêu cụ thể những văn bản, nội dung cần điều chỉnh).
3. Đề xuất những nội dung cần thiết, cụ thể về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật tốt nghiệp bằng tác phẩm, trong đó nêu rõ:
- Các ngành/chuyên ngành cần hỗ trợ.
- Định mức chi phí hỗ trợ cho các ngành/chuyên ngành.
Văn bản gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Đào tạo) trước ngày 26/7/2013.
Nguồn Cinet
 
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý