"Ngời sáng oai danh", Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

01/10/2023 - 11:18  

Hình ảnh khác