Đời sống văn học

Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

16/05/2022 - 11:48

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.