"Sám hối", Nhà hát Cải lương Hà Nội, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

01/10/2023 - 11:14  

Hình ảnh khác