THÔNG BÁO

Số/ký hiệu: Số: 3081/TB-BVHTTDL

Ngày ban hành: 27/07/2023

Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Loại văn bản: Thông báo

Đính kèm: 0408094518.pdf

Trích dẫn: Tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Toàn văn: