Xử phạt vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Xử phạt vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

19/10/2021 - 16:06 Xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được quy định tại Điều 13 Nghị định 158/2013/NĐ-CP.