"Mệnh đế vương", Nhà hát Cải lương Hà Nội, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

30/09/2023 - 11:12  

Hình ảnh khác