Hoạt động Quản lý

Văn bản số 2126/BVHTTDL-NTBD về việc đề xuất cấp giấy phép hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

(NTBD)- Văn bản số 2126/BVHTTDL-NTBD ngày 07/6/2013 của Bộ VHTTDL gửi Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất cấp giấy phép hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Sau khi thành lập Bộ VHTTDL trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa - Thông tin, ngày 25/12/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Tại điểm d khoản 7 Điều 2 giao Bộ VHTTDL “hướng dẫn việc cấp thẻ hành nghề và cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”.
Hiện nay, Bộ VHTTDL đang trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép Bộ được điều chỉnh điểm d, khoản 7 Nghị định số 185/2007/NĐ-CP “hướng dẫn và cấp giấy phép hành nghề, cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” để bổ sung vào Nghị định thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP
Nguồn Cinet.vn
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý