Giao lưu - Hợp tác Quốc tế

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ VHTTDL với UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Chiều ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam- Hữu Thỉnh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2015.

Việc ký kết nhằm tiếp tục phát triển nền văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy vai trò của VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VHNT, tạo điều kiện sáng tạo và phổ biến các tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Chương trình này, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp chặt chẽ với UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam xây dựng các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn về hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm VHNT; xây dựng các chính sách quản lý và bảo vệ quyền lợi cho tác giả, tác phẩm theo qui định pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ thời kỳ mới.

 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và các vị khách chụp hình lưu niệm

Hai bên phối hợp tổ chức tập huấn về chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho văn nghệ sỹ và những người làm công tác VHNT trong các cơ quan văn hóa, nghệ thuật; tổ chức các trại sáng tác, đầu tư hỗ trợ kinh phí và thời gian cho văn nghệ sĩ có điều kiện tạo ra những tác phẩm có chất lượng tại các nhà sáng tác của Bộ VHTTDL và tại các địa phương.

 

Về tổ chức các hoạt động phổ biến VHNT: hai bên thường xuyên nắm bắt, theo dõi xuất bản văn học, nghệ thuật của các Nhà xuất bản, các chương trình VHNT trên các phương tiện thông tin đại chúng; bàn bạc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước tài trợ, ưu tiên cho việc sáng tác và phổ biến những tác phẩm VHNT có giá trị cao; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực VHNT, kịp thời rút kinh nghiệm để có định hướng về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; tổ chức các sự kiện có liên quan trực tiếp đến hoạt động VHNT.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp trong các chương trình như tổ chức khảo sát, nghiên cứu, trao đổi thông tin về VHNT trong nước và quốc tế; phối hợp tổ chức các cuộc vận động sáng tác và tổ chức các cuộc thi sáng tác VHNT ở cấp toàn quốc và khu vực.


Thống nhất Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL và Hội VHNT tại các địa phương, đồng thời phối hợp kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai bên và phối hợp trong xét thưởng các danh hiệu Nhà nước về VHNT…
 


Toàn cảnh lễ ký kết 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc ký kết Chương trình phối hợp  hoạt động giữa hai bên nhằm thiết thực thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, góp phần thúc đẩy các hoạt động VHNT trên phạm vi toàn quốc, mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, tạo đà cho sự phát triển VHNT nước nhà trong những năm tới.


HCTC- BVHTTDL


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý