Văn bản

Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1818/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1819/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1819/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Công văn
Gửi Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1818/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1817/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Gửi Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1816/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Gửi Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 1815/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Chỉ thị
CHỈ THỊ ngày 16 tháng 4 năm 2012 Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Chỉ thị
Về việc phối hợp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Số: 2770/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 26/08/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Công văn
Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”
Số: 1939/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/06/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định
Về việc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
Số: 84/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/01/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý