Văn bản

Thông báo V/v tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2017

  • Số/ký hiệu: 175/TB-NTBD
  • Ngày ban hành: 16/03/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Thông báo
Toàn văn:

Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2017; Thông báo số 989/TB-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyển dụng công chức năm 2017; Công văn số 1018/BVHTTDL-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia, phối hợp tổ chức thi tuyển công chức năm 2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:
1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
1.2. Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
1.3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
2.1. Không cư trú tại Việt Nam;
2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học:
  Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định chức danh mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Cụ thể:
 1.1. Về trình độ đào tạo chuyên môn: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực tuyển dụng;
1.2. Về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ (quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên): Thí sinh sẽ hoàn thiện trước khi được bổ nhiệm vào ngạch chính thức (trong thời gian tập sự).
1.3. Về chứng chỉ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);
1.4. Về chứng chỉ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
2. Số lượng, điều kiện tiêu chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng:
2.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người
2.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:
a) Chuyên viên tổng hợp, Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Cục: 01 người
- Cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý văn hóa.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.
b) Chuyên viên phòng Nghệ thuật: 01 người
 - Cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý văn hóa.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.
c)  Chuyên viên phòng Quản lý biểu diễn: 02 người
 - Cử nhân chính quy chuyên ngành Luật hoặc Quản lý văn hóa.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.
d)  Chuyên viên phòng Văn học: 01 người
 - Cử nhân chính quy chuyên ngành Văn học.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng công chức (theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ).
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (mẫu 2C của Bộ Nội vụ) có dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, gồm:
a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (đối với các trường hợp thí sinh tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài phải có văn bản thẩm định bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
b) Chứng chỉ ngoại ngữ;
c) Chứng chỉ tin học;
d) Các loại văn bằng khác do yêu cầu điều kiện của vị trí dự thi tuyển.
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
Hồ sơ của thí sinh dự thi bỏ vào túi đựng hồ sơ. Ngoài bì ghi rõ các thông tin: Họ và tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại: Vị trí đăng ký dự tuyển tại cơ quan, tổ chức; Danh mục những tài liệu có trong hồ sơ.
Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng công chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; Trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả thi; Trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, công chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2017.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
Người dự thi tuyển dụng công chức phải dự thi đủ các môn thi theo hình thức thi, thời gian thi và nội dung thi như sau;
1. Các môn thi, hình thức thi, nội dung và thời gian thi
1.1. Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Thời gian thi: 180 phút.
1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm trên giấy 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Thời gian thi: Thi viết 180 phút; Thi trắc nghiệm: 45 phút
1.3. Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: Thi viết hoặc thi vấn đáp; chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
- Thời gian thi: Thi viết 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.
1.4. Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.
- Thời gian thi: 45 phút.
2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng
Người đăng ký dự thi tuyển dụng công chức được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển dụng công chức như sau:
2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam;
 2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
2. Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản phô tô Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách; con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
4. Trường hợp người dự thi tuyển dụng công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

Giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ THI
Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức vào Cục Nghệ thuật biểu diễn theo tiêu chuẩn quy định của vị trí cần tuyển. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.
*Ghi chú: Thông báo này được đăng trên Website của Cục Nghệ thuật biểu diễn và niêm yết tại trụ sở cơ quan Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nơi nhận:
- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, KN.04.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý