Văn bản

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2016”

  • Số/ký hiệu: 2055/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 13/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2016” vào cuối tháng 6 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2016” tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Bà Chu Thúy Quỳnh, NSND, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên;
4. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2016”.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ban Chỉ đạo tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, NVN .15.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý