Văn bản

QUY CHẾ ngày 30 tháng 8 năm 2013 Đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  • Số/ký hiệu: 2977/QC-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 30/08/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quy chế
Toàn văn:

(Ban hành theo Quyết định số 2977/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về việc đặt hàng sáng tác công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật – lĩnh vực Sân khấu, Âm nhạc và Múa, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.
2. Đối tượng áp dụng : Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật – lĩnh vực Sân khấu, Âm nhạc và Múa.
Điều 2 : Mục đích ý nghĩa
1. Đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.
2. Tác phẩm được đặt là những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, có ý nghĩa lớn trong công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam; phản ánh sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, những tấm gương hi sinh anh dung, bất khuất của quân và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giai đoạn 1930 – 1975; có tác dụng định hướng, tác động tích cực đối với xã hội, đáp ứng nhu cầu giáo dục và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
3. Tác phẩm hoàn thành để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); 70 năm ngày thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) và Kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.
Điều 3 : Hình thức đặt hàng
1.  Đối với lĩnh vực Sân khấu : 05 tác phẩm
a) Nhà nước Đầu tư đặt hàng tác phẩm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Sân khấu gồm : Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Dân ca kịch.
b) Sản phẩm đạt Nhà nước đặt hàng là kịch bản Sân Khấu chi tiết (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh…) được dung cho mỗi loại hình nghệ thuật tương ứng. Kịch bản được viết tối thiểu từ 45 trang đánh máy trở lên.
2.  Đối với lĩnh vực Âm nhạc: 13 tác phẩm.
a)  Thể loại Khí nhạc (Giao hưởng): 03 tác phẩm.
Sản phẩm đặt hàng sáng tác bao gồm :
- Đề cương kịch bản được tác giả diễn giải hoặc thuyết trình bằng ý tưởng văn học cho một tác phẩm khí nhạc. Trong đó, nêu rõ lí do lựa chọn đề tài, giới thiệu khái quát về mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng, chủ đề, quy mô tác phẩm.
- Sản phẩm là tác phẩm âm nhạc Giao hưởng nhiều chương, có độ dài không dưới 40 phút được tác giả viết trực tiếp bằng tống phổ âm nhạc. Trong đó, thể hiện về quy mô, hình thức âm nhạc thể hiện tác phẩm, nêu bật các chủ đề âm nhạc thông qua các chương nhạc, đoạn nhạc nhằm làm rõ giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
b) Thể loại Nhạc kịch : 01 tác phẩm
Do đặc thù của sản phẩm thuộc thể loại Nhạc kịch Ban tổ chức sẽ đặt hàng sáng tác theo 02 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Tác giả hoàn thành kịch bản chi tiết dùng cho thể loại Nhạc kịch, bao gồm kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh đã được chuyển thể sang lời ca (ngôn ngữ âm nhạc) làm căn cứ để phổ nhạc.
Giai đoạn 2: Kịch bản văn học sau khi được Ban tổ chức, hội đồng thẩm định thông qua, Nhà nước tiếp tục đặt hàng sáng tác âm nhạc (Giao hưởng cho thể loại nhạc kịch) dựa trên nội dung kịch bản đã được lựa chọn và tạm ứng số tiền nhuận bút. Tác giả có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm theo thời hạn hợp đồng được ký kết.
Thời lượng tác phẩm dàn dựng không dưới 105 phút.
c) Thể loại ca khúc : 09 tác phẩm
- Sản phẩm là thể loại ca khúc và ca khúc nghệ thuật (Romance) có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật đảm bảo những tiêu chí trong phạm vi Đề án đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt; Khuyến khích các tác giả viết phần đệm Piano. Tác phẩm được trình bày chép tay rõ rang hoặc in trên khổ giấy A4 và hoàn thiện sản phẩm trên cơ sở đĩa CD Demo.
- Không quy định thời lượng cho mỗi tác phẩm thuộc thể loại ca khúc.
3. Đối với lĩnh vực Múa: 02 tác phẩm.
Sản phẩm gồm 01 tác phẩm kịch múa mang phong cách Ballet cổ điển và 01 tác phẩm thơ múa mang phong cách dân gian, dân tộc hoặc hiện đại được đặt hàng sáng tác theo 02 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Sản phẩm được đặt hàng là kịch bản chi tiết bao gồm kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh và kịch bản dàn dựng… dùng cho thể loại kịch múa, thơ múa.
Giai đoạn 2: Các tác giả chủ động phối hợp với nhạc sỹ sáng tác âm nhạc đưa ra được đề cương tác phẩm âm nhạc. Trong đó, giới thiệu được quy mô, cấu trúc của toàn bộ tác phẩm âm nhạc, các chủ đề âm nhạc gắn với tính cách nhân vật qua các màn, cảnh, lớp… sân khấu được thể hiện bằng tổng phổ âm nhạc hoặc phần Piano rút gọn.
Ban tổ chức đặt hàng các tác giả sáng tác âm nhạc đối với lĩnh vực múa và tạm ứng tiền nhuận bút. Tác giả có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm theo thời hạn hợp đồng được ký kết.
Thời lượng cho tác phẩm kịch múa không dưới 60 phút và tác phẩm thơ múa không dưới 45 phút.
Điều 4. Tiêu chí chọn tác giả để đặt hàng.
a) Các nhà viết kịch, nhạc sỹ, biên đạo múa chuyên nghiệp; có kinh nghiệm, từng có kịch bản sân khấu, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm múa được dàn dựng và biểu diễn thành công về đề tài chiến tranh cách mạng trong những năm qua.
b) Các tác giả đã và đang hoạt động trong ngành Nghệ thuật biểu diễn có năng lực chuyên môn về sáng tác, đảm bảo thời gian hoàn thiện tác phẩm đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, đảm báo tính khả thi để dàn dựng và công bố tác phẩm được đặt hàng.
c) Các tác giả trẻ có nghiệp vụ sáng tác, năng lực sáng tạo,yêu nghề; có nhận thức nghiêm túc, có cái nhìn mới mẻ, đúng đắn về đề tài truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; hoàn thành tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính nhân văn, có khả năng lôi cuốn và ảnh hưởng tốt tới công chúng.
Điều 5. Tiêu chí tác phẩm.
a) Về nội dung: Đề cao các giá trị nhân văn, phản ảnh chân thực, đa dạng về đời sống tinh thần và phẩm cách con người Việt Nam; diễn tả sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước giai đoạn 1930-1975.
b) Về tư tưởng, chủ đề: Ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; thể hiện khát vọng hòa bình, lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa, đề cao ý chí cách mạng, xây dựng nên những hình tượng nhân vật điển hình, khẳng định và tôn vinh vẻ đẹp của con người Việt Nam qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc do nhân dân ta tiến hành trong quá khứ.
c) Về nghệ thuật: Giầu chất văn học, cấu trúc kịch bản, tác phẩm logic, phươgn pháp nghệ thuật sáng tạo mới lạ, hấp dẫn thể hiện rõ rang các chức năng nghệ thuật, mang tính giáo dục, tính dự báo và sự định hướng đối với công chúng.
Điều 6. Kế hoạch và tiến độ thực hiện.
1. Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật và thành phần Hội đồng.
a) Thành lập Ban Tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Trưởng Ban tổ chức.
Thành viên Ban Tổ chức gồm các nhà quản lý có nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Âm nhạc Việt Nam; các chuyên viên quản lý lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Soạn thảo Hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo tiêu chí sáng tác, thời gian hoàn thành tác phẩm, theo từng giai đoạn cụ thể đối với mỗi chuyên ngành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.
b) Thành lập Hội đồng Nghệ thuật.
- Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực Sân khấu gồm 07 thành viên
- Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực Âm nhạc gồm 05 thành viên
- Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực Múa gồm 07 thành viên (Múa và Âm nhạc)
c) Thành phần Hội đồng Nghệ thuật.
- Thành phần Hội đồng Nghệ thuật là các nhà quản lý, những người làm chuyên môn có uy tín, năng lực thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn đại diện cho Cục Nghệ thuật biểu diễn; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng Nghệ thuật không được tham gia thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín với kịch bản, tác phẩm nghệ thuật mà mình là thành phần sáng tạo hoặc có quyền và lợi ích liên quan.
- Hội đồng Nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập có chức năng thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, hình thức thể hiện, chất lượng nghệ thuật các kịch bản, tác phẩm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đặt hàng sáng tác các tác phẩm thuộc từng chuyên ngành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.
1. Quy trình lựa chọn:
a) Giai đoạn 1.
- Thành lập Ban Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức mời các tác giả tham gia đặt hàng sáng tác; thông báo kế hoạch, tiêu chí và kế hoạch đầu tư sáng tác và tiến hành ký kết Hợp đồng đặt hàng giao khoán, tạm ứng tiền nhuận bút (theo Nghị định 61/2001/NĐ-CP của Chính phủ).
- Trước quý I năm 2014, các tác giả được đặt hàng phải nộp kịch bản hoàn chỉnh đối với các loại hình nghệ thuật Sân khấu; CD Master và bản nhạc đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại ca khúc; Kịch bản và thơ múa, Hội đồng nghệ thuật thẩm định nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh giai đoạn 01, thanh toán kinh phí còn lại và thanh lý hợp đồng.
- Quý II năm 2014 các kịch bản văn học thuộc lĩnh vực Nhạc kịch, Kịch múa và thơ múa sau khi được Hội đồng nghệ thuật thẩm định sẽ tiến hành ký kết hợp đồng đặt hàng tác giả sáng tác phần âm nhạc và tạm ứng tiền nhuận bút.
- Trước quý III năm 2014 các tác giả được đầu tư đặt hàng sáng tác âm nhạc thể loại Giao hưởng nộp Tổng phổ âm nhạc hoàn chỉnh, Hội đồng Nghệ thuật thẩm định nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh giai đoạn 01, thanh toán số tiền nhuận bút còn lại, thanh lý hợp đồng.
- Quý IV năm 2014 các tác giả được Đầu tư đặt hàng sáng tác âm nhạc cho thể loại Nhạc kịch và Kịch múa nộp Tổng phổ âm nhạc. Hội đồng nghệ thuật thẩm định nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh, thanh toán số tiền nhuận bút còn lại, thanh lý hợp đồng.
a) Giai đoạn 2:
- Cuối quý IV năm 2014 xây dựng dự trù kinh phí giao các đơn vị nghệ thuật lên kế hoạch phối hợp, chuẩn bị tổ chức dàn dựng các tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉ đạo và cấp kinh phí triển khai dàn dựng và công bố tác phẩm.
- Từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2015, dàn dựng, công bố và phổ biến một số tác phẩm được lựa chọn.
- Tổ chức mời các tác giả tham gia đặt hàng sáng tác để thông báo kế hoạch, tiêu chí đầu tư sản phẩm theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm lựa chọn các tác giả phù hợp với số lượng sản phẩm cần đặt hàng trong trường hợp số lượng tác giả tham gia đặt hàng lớn hơn số lượng tác phẩm đặt hàng.
- Tiến hành ký hợp đồng và tạm ứng tiền Nhuận bút với tác giả theo quy định tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ nhuận bút ban hành ngày 11/6/2002 theo khung, bậc cao nhất (bậc IV) trong từng giai đoạn theo kế hoạch triển khai thực hiện trong Hợp đồng.
- Tác phẩm được Nhà nước đầu tư đặt hàng chỉ thanh toán toàn bộ kinh phí còn lại khi tác phẩm đã hoàn chỉnh và được Hội đồng nghệ thuật thẩm định nghiệm thu theo đúng thời gian quy định trong Hợp đồng.
Điều 7. Kinh phí thực hiện:
1. Kinh phí để thực hiện đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật – lĩnh vực Sân khấu, Âm nhạc và Múa được trích từ kinh phí thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kinh phí chi tiết cho việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm sân khấu, âm nhạc và múa thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg; trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 8. Tổ chức thực hiện.
1. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm sân khấu, âm nhạc và múa theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành.
1. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
2. Các tác giả được đặt hàng sáng tác có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được ký kết trong Bản Hợp đồng đặt hàng sáng tác theo quy định của pháp luật.
3. Bản quyền tác phẩm thuộc về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng.
4. Quy chế này có hiệu hực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, các tổ chức, cá nhân được đặt hàng sáng tác phản ảnh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý