Văn bản

Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • Số/ký hiệu: 1817/BVHTTDL-NTBD
  • Ngày ban hành: 07/06/2012
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
Toàn văn:

 Kính gửi:  Đồng chí Nguyễn Bắc Son
               Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
               Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong thời gian vừa qua diễn ra phong phú, đa dạng, nhiều chương trình có chất lượng tốt đã đáp ứng được một phần nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả, tuy nhiên còn một số bất cập và sai phạm gây bức xúc, phản ứng gay gắt của dư luận trong thời gian vừa qua. Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 931/BVHTTDL-TTr gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp xử lý một số vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tiếp đó ngày 16 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đông đảo các cơ quan quản lý nhà nước, phóng viên báo chí, truyền hình và các tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp nhằm hạn chế những vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Nhiều đại biểu tham dự cuộc họp đã lên tiếng phê phán gay gắt một số trang báo điện tử và tạp chí, đăng tải quá nhiều hình ảnh nghệ sĩ, người mẫu sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Để thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm hạn chế và chấm dứt sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đặc biệt đối với những vi phạm gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua, rất cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban, ngành, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quyết liệt chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được quy định trong: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT, ngày 02 tháng 7 năm 2004 ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Nội dung tuyên truyền, phổ biến đề nghị nhấn mạnh quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các quy định về chế tài xử phạt trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
- Khi viết bài phản ánh hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân cần thông tin trung thực, chính xác, lựa chọn hình ảnh đăng tải và xử lý kỹ thuật đối với các hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trước khi phát sóng hoặc đăng bài. Không đăng, phát hình ảnh nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
- Không đăng ảnh và phỏng vấn khi các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu đang bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa về các hành vi sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thay giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép) và thay thế cho các tiết mục biểu diễn nhạc cụ (nhạc nhái).
- Trường hợp cơ quan báo chí, phóng viên phát hiện, có tư liệu về các sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đề nghị gửi tư liệu về cơ quan thanh tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Thuyền thông phối hợp thực hiện các giải pháp, nhằm chấn chỉnh và góp phần làm lành mạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo đúng quy định của pháp luật./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành;
- Thanh tra Bộ;                     
- A83 Bộ CA;
- Lưu: VT, NTBD
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý