Hoạt động Quản lý

Quyết định số 3393/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9: Thành lập Hội đồng nghệ thuật cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

(NTBD)- Quyết định số 3393/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1450/QĐ-BVHTTDL ngày 18/4/2013 của Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình gồm 6 thành viên:
Ông Chu Văn Lai, Đại tá, nhà văn, Chủ tịch Hội đồng;
Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL, uỷ viên;
Bà Chu Thị Thu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hoá, Bộ VHTTDL, uỷ viên;
Ông Đỗ Kỷ, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL, uỷ viên;
Ông Nguyễn Công Trung, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Bộ VHTTDL, uỷ viên;
Ông Nguyễn Xuân Thiệp, chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL, uỷ viên thư ký.
Hội đồng giám khảo chịu trách nhiệm tuyển chọn, chấm sơ khảo, chung khảo Cuộc thi đúng thể lệ và đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.
Hội đồng giám khảo được hưởng thù lao theo chế độ quy định lấy từ nguồn kinh phí cuộc thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý