"Nỗi nhục lưu vong", Nhà hát Cải lương Việt Nam, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

29/09/2023 - 10:45  

Hình ảnh khác