QUYẾT ĐỊNH

Số/ký hiệu: Số: 666 /QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 19/03/2024

Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Loại văn bản: Quyết định

Đính kèm: 0504103101.pdf

Trích dẫn: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Toàn văn: