Không khí trước giờ khai mạc Liên hoan cải lương toàn quốc

05/11/2022 - 15:00