THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024

Số/ký hiệu: Số:1205 /TB-BVHTTDL

Ngày ban hành: 26/03/2024

Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Loại văn bản: Thông báo

Đính kèm: 0504101916.pdf

Trích dẫn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu năm 2024 cụ thể như sau:

Toàn văn: