19 đơn vị tham gia Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc 2021

19 đơn vị tham gia Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc 2021

19/09/2021 - 12:03 CTBD Nghệ thuật các đơn vị xã hội

(ĐCSVN) - Tham dự Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc – 2021 (Đợt 1) có 19 đơn vị Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc. Trong đó, có 18 đơn vị thuộc khu vực phía Bắc và 01 đơn vị thuộc khu vực phía Nam là Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận.