QUYẾT ĐỊNH

Số/ký hiệu: Số: 3928/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 15/01/2024

Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Loại văn bản: Quyết định

Đính kèm: 1601152538.pdf

Trích dẫn: Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Toàn văn: