"Bến nước ngũ bồ", Đoàn Cải lương Hải Phòng, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

29/09/2023 - 10:37  

Hình ảnh khác