"Nàng Xê Đa", Nhà hát Tây Đô, Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023

30/09/2023 - 10:57  

Hình ảnh khác