Quyết định V/v tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Số: 906/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chương trình biểu diễn hòa nhạc “Tập ca khúc Italia”

Số: 903/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chuỗi chương trình hòa nhạc

Số: 896/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón và tổ chức Chương trình Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam – Israel

Số: 884/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tổ chức Đêm Giao lưu văn hóa nghệ thuật “Yêu thương và chia sẻ”

Số: 838/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 09/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Giấy phép V/v Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 901/GP-BVHTTDL   Ngày: 08/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn