Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn

Số: 162/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Giấy phép Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”

Số: 196/GP-BVHTTDL   Ngày: 17/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Giấy phép Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 105/GP-BVHTTDL   Ngày: 10/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Quyết định V/v đón và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho vũ đoàn Stephen Petronio, Hoa Kỳ tại Việt Nam

Số: 2420/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 05/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tặng Giải thưởng Nhà nước

Số: 44/QĐ-CTN   Ngày: 05/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tặng Giải thưởng Nhà nước

Số: 43/QĐ-CTN   Ngày: 05/01/2017   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Số: 42/QĐ-CTN   Ngày: 05/01/2017   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Số: 41/QĐ-CTN   Ngày: 05/01/2017   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Quyết định