Quyết định V/v tổ chức Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Số: 354/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/02/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Công văn V/v phối hợp tuyên truyền Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017

Số: 469/BVHTTDL-VHCS   Ngày: 14/02/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị triến khai kế hoạch tố chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia

Số: 392/TB-BVHTTDL   Ngày: 10/02/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Thông báo

Quyết định V/v Phê duyệt Kịch bản văn học Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

Số: 266/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 07/02/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

Số: 171/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Số: 170/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v tố chức chương trình nghệ thuật phục vụ Tiệc chiêu đãi gặp mặt Đoàn Ngoại giao do Thủ tướng và Phu nhân chủ trì

Số: 145/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc

Số: 163/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định