QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Số: 601/QC-NTBD   Ngày: 16/10/2019   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Quy chế

QUY CHẾ TỔ CHỨC Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Số: 600/QC-NTBD   Ngày: 16/10/2019   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Quy chế

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2019

Số: 516 /TB-NTBD   Ngày: 10/09/2019   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hàn Quốc vào biểu diễn tại Việt Nam

Số: 1904/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 12/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Giấy phép Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 2016/GP-BVHTTDL   Ngày: 11/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Giấy phép Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 2015/GP-BVHTTDL   Ngày: 11/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Quyết định V/v mời nghệ sỹ quốc tế tham gia chương trình Đêm nghệ thuật Hennessy (Hennessy Artistry) lần thứ tám

Số: 1868/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 09/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v mời nghệ sỹ quốc tế tham gia “Chương trình Hoà nhạc Henessy lần thứ 21”

Số: 1845/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 08/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Đoàn kịch Thằn lằn Vàng (Nhật Bản) mời nghệ sỹ Nhật Bản vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Số: 1843/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 08/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định