Quyết định V/v Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ Hàn Quốc vào Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật

Số: 1431/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 07/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Pháp, Nga, Hàn Quốc sang lên lớp master và biểu diễn

Số: 1364/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 03/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Công văn V/v phối hợp kiểm tra, xử lý việc thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế không có giấy phép

Số: 215/NTBD-QLBD   Ngày: 30/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Công văn

Quyết định V/v đón 02 nghệ sĩ Tây Ban Nha vào biểu diễn nghệ thuật

Số: 1286/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 29/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2017”

Số: 1243/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2017”

Số: 1244/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Công văn V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Số: 199/NTBD/QLBĐ   Ngày: 24/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Công văn

Quyết định V/v đón nghệ sĩ Na Uy tham gia chương trình hòa nhạc “Teachers, Students and Friends”

Số: 1279/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Thông báo V/v tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2017

Số: 175/TB-NTBD   Ngày: 16/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo