Cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”

Cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”

03/06/2015 - 02:47 Hoạt động quản lý

(NTBD) – Quyết định số 1796/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”

Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ V

29/05/2015 - 02:50

(NTBD) – Văn băn số 2061/KH-BVHTTDL ngày 26/5 của Bộ VHTTDL về Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015.

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8: 168 hồ sơ đã được thông qua

22/05/2015 - 02:51

(NTBD) – Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đã thông qua 168 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Thành lập Ban Chỉ đạo "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015”

20/05/2015 - 02:54

(NTBD) – Quyết định số 1605/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/05/2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015”.

Thành lập BCĐ “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”

20/05/2015 - 02:53

(NTBD) - Quyết định số 1606/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”.

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực DSVHPVT: 618 hồ sơ đã được thông qua

11/05/2015 - 02:54

(NTBD) – Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua 618 hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng – Khu vực phía Nam tại Bình Phước 2015”

08/05/2015 - 15:25

(NTBD) – Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng – Khu vực phía Nam tại Bình Phước năm 2015”.

Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách DSVHPVT của nhân loại

05/05/2015 - 17:15

(NTBD) – Quyết định số 1405/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5 của Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của nhân loại.