Tờ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực NTBD

Tờ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực NTBD

24/02/2015 - 03:25 Hoạt động quản lý

(NTBD) – Tờ trình số 14/TTr-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

13/02/2015 - 03:26

(NTBD) – Quyết định số 441/QĐ-BVHTTDL ngày 11/02 của Bộ VHTTDL về việc Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”

04/02/2015 - 03:27

(NTBD) - Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ 05- 07/4/2015 tại Thanh Hóa.

Phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”

01/02/2015 - 03:27

(NTBD) - “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 10-16/10/2015 tại thủ đô Hà Nội.

Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Hội Báo Xuân năm 2015

27/01/2015 - 03:28

(NTBD) – Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Hội Báo Xuân 2015 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội) từ ngày 06-09/02/2015.

Chương trình “Hòa nhạc Jazz Nhật Bản” 2015

25/01/2015 - 03:29

(NTBD) - Chương trình “Hòa nhạc Jazz Nhật Bản” sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 03/02 tới tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Cục nghệ thuật biểu diễn triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

24/01/2015 - 03:30

(NTBD) – Bước sang năm mới 2015, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ đẩy mạnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Sở VHTTDL trên toàn quốc tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động biểu diễn trên toàn quốc; ngăn chặn, hạn chế tối đa các vấn nạn còn tồn tại trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trước và sau Tết Nguyên đán 2015

23/01/2015 - 03:32

(NTBD) – Văn bản số 48/NTBD-QLBD ngày 22/01 của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi Sở VHTTDL các tỉnh/ thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trước và sau Tết Nguyên đán 2015.