Tổ chức "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015"

Tổ chức "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015"

15/03/2015 - 03:15 Hoạt động quản lý

(NTBD) - Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015” với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”sẽ diễn ra từ ngày 01-06/8/2015 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015"

15/03/2015 - 03:15

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015".

Ban hành Kế hoạch Triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn

12/03/2015 - 03:17

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 727/KH-BVHTTDL - Kế hoạch Triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn.

Phê duyệt kịch bản các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ IPU 132

09/03/2015 - 03:18

(NTBD) - Bộ VHTTDL đã phê duyệt kịch bản các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ 28/3-1/4/2015.

Đệ trình UNESCO Hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam”

07/03/2015 - 03:19

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 717/BVHTTDL-DSVH ngày 05/3 trình Thủ tướng Chính phủ về việc đệ trình UNESCO xét ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ban hành Quy chế tổ chức “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN-2015”

06/03/2015 - 03:21

(NTBD) –Quyết định số 600/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3, ban hành Quy chế tổ chức “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN-2015”.

Ban hành Quy chế tổ chức, chấm giải và khen thưởng Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015

06/03/2015 - 03:20

(NTBD) – Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 10 – 16/10/2015.

Phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất”

03/03/2015 - 03:23

(NTBD) – Hướng tới kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân (30/4/1975-30/4/2015), Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” trong lễ khai mạc Lễ hội thống nhất non sông.