Ban hành Quy chế tổ chức, chấm giải và khen thưởng Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015

Ban hành Quy chế tổ chức, chấm giải và khen thưởng Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015

06/03/2015 - 03:20 Hoạt động quản lý

(NTBD) – Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 10 – 16/10/2015.

Phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất”

03/03/2015 - 03:23

(NTBD) – Hướng tới kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân (30/4/1975-30/4/2015), Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” trong lễ khai mạc Lễ hội thống nhất non sông.

Phê duyệt kịch bản các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

03/03/2015 - 03:22

(NTBD) – Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915 – 01/07/2015), Bộ VHTTDL đã phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật “Hưng Yên khúc hát tự hào” và “Ngọn cờ đổi mới” (tại Quyết định số 530 và 531/QĐ-BVHTTDL).

Bộ VHTTDL: Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016

26/02/2015 - 03:24

(NTBD) – Quyết định số 540/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016

Tờ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực NTBD

24/02/2015 - 03:25

(NTBD) – Tờ trình số 14/TTr-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

13/02/2015 - 03:26

(NTBD) – Quyết định số 441/QĐ-BVHTTDL ngày 11/02 của Bộ VHTTDL về việc Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”

04/02/2015 - 03:27

(NTBD) - Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ 05- 07/4/2015 tại Thanh Hóa.

Phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”

01/02/2015 - 03:27

(NTBD) - “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 10-16/10/2015 tại thủ đô Hà Nội.