THÔNG BÁO

Số/ký hiệu: Số: /TB-NTBD

Ngày ban hành: 07/09/2022

Cơ quan ban hành: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản: Thông báo

Trích dẫn: Về việc tạm hoãn tổ chức “Liên hoan Ban nhạc toàn quốc - 2022"

Toàn văn: