Quyết định ngày 10 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013

Số: 4836/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 10/12/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Số: 10/2012/TT-BVHTTDL   Ngày: 29/11/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quy định

Quyết định ngày 05/11/2012 Về việc tổ chức chương trình hòa nhạc “Tango từ Napoli đến Buenos Aires”

Số: 4299/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 05/11/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định ngày 25/10/2012 Ban hành “Quy chế tổ chức’’, “Quy chế chấm thi và khen thưởng’’ “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012”

Số: 4080/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/10/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định ngày 17/10/2012 Tổ chức hòa nhạc cổ điển kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo

Số: 3955/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/10/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Gửi Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1815/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Gửi Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1816/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1817/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Gửi Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1818/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1819/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Công văn