Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2017”

Số: 1244/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Công văn V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Số: 199/NTBD/QLBĐ   Ngày: 24/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Công văn

Quyết định V/v đón nghệ sĩ Na Uy tham gia chương trình hòa nhạc “Teachers, Students and Friends”

Số: 1279/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Thông báo V/v tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2017

Số: 175/TB-NTBD   Ngày: 16/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo

Quyết định V/v tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Số: 906/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chương trình biểu diễn hòa nhạc “Tập ca khúc Italia”

Số: 903/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chuỗi chương trình hòa nhạc

Số: 896/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/03/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định