Thông báo số 225/TB-VP ngày 27/5: Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 22

28/05/2015 - 13:43  

(NTBD) – Thông báo số 225/TB-VP ngày 27/5 của Văn phòng Bộ VHTTDL, kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 22.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo như sau:
Thứ trưởng Vương Duy Biên:
Chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng các chương trình nghệ thuật với các loại hình trình diễn khác nhau từ tác phẩm Truyện Kiều phục vụ Đại lễ Kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.
Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ
Rà soát, tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện đúng kế hoạch các văn bản đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng pháp luật của Bộ năm 2015.
Tiến hành đánh giá sơ kết việc thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2015 về lĩnh vực đơn vị được giao theo dõi, quản lý từ Trung ương đến địa phương, lưu ý tập trung đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc; xác định và đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới.
Khẩn trương hoàn thiện Chương trình chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 31/5/2015.
Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 2310/KH-BVHTTDL ngày 15/7/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) trước 16h00 ngày 27/5/2015.
Tổng cục Thể dục thể thao: Khẩn trương rà soát, đề xuất kiện toàn các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5), báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, xin ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Du lịch:
Tổng hợp tình hình hoạt động du lịch tháng 5 đặc biệt là tình hình khách du lịch quốc tế (lưu ý đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân và giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2015), báo cáo Bộ trưởng trước ngày 26/5/2015.
Phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015, nếu có khó khăn, vương mắc kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, có ý kiến chỉ đạo.
Cục Văn hóa cơ sở:
Rà soát, kiểm tra chi tiết các tác phẩm được lựa chọn từ Cuộc thi tranh cổ động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9), báo cáo Bộ trưởng.
Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ chuẩn bị kế hoạch và nội dung tổ chức Sơ kết công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong khoảng từ 10-15 tháng 6 năm 2015.
Cục Bản quyền tác giả: Báo cáo Thứ trưởng Vương Duy Biên tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, những vấn đề hạn chế, khó khăn vướng mắc và định hướng công tác trong thời gian tới.
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ: Kiện toàn Tổ giúp việc 69 và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.
Vụ Gia đình: Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Vụ Thi đua, Khen thưởng: Báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức Hội nghị HSSV xuất sắc ngành VHTTDL làm theo lời Bác lần thứ IV-2015 và khẩn trương hoàn thiện nội dung phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các Trường thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2017, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 29/5/2015.
Vụ Tổ chức cán bộ:
Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính chuẩn bị chương trình và nội dung làm việc với các đơn vị về mô hình Viện trong trường, báo cáo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trước ngày 10/6/2015.
Làm việc với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thời gian qua, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ.
Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn Liên đoàn Xiếc Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương về việc sử dụng và quy hoạch lại khu đất của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại Đà Nẵng.

CN

Bài viết khác

Bế mạc Cuộc thi Âm nhạc mùa thu – 2023 và Cuộc thi Hát thính phòng – nhạc kịch – hợp xướng toàn quốc – 2023

02/12/2023 - 22:00

Hội đồng giám khảo khẳng định, cuộc thi Âm nhạc mùa thu – 2023 và cuộc thi Hát thính phòng – nhạc kịch – hợp xướng toàn quốc – 2023 đã phát hiện được nhiều tài năng mới, triển vọng cho âm nhạc thính phòng Việt Nam.

Khai mạc Cuộc thi Âm nhạc mùa thu – 2023 và Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc - 2023

27/11/2023 - 09:00

Tối ngày 26/11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã diễn ra Lễ Khai mạc "Cuộc thi Âm nhạc mùa thu - 2023" và "Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc - 2023".

Văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Bắc Ninh

23/10/2023 - 23:52

Chuyến thực tế nhằm tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ tìm hiểu, khám phá, từ đó, khơi dậy cảm xúc để sáng tác các tác phẩm chất lượng.

Khai mạc Trại sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

20/10/2023 - 11:35

Ngày 20.10, Trại sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) chủ đề “Sống mãi với thời gian” đã khai mạc tại Nhà sáng tác Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trại sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Sống lại những câu chuyện vượt thời gian

14/10/2023 - 14:07

Không dừng ở “ngày xửa ngày xưa” trong thế giới cổ tích, những tích truyện dân gian đã được làm sống lại đầy màu sắc, với góc nhìn mới mẻ trong nhiều cuốn sách, dự án nghệ thuật, qua đó đưa mỗi tâm hồn Việt hòa vào dòng chảy bất tận của văn hóa truyền thống.

Tổ chức trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023

14/10/2023 - 11:12

Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Sống mãi với thời gian” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.