THÔNG BÁO Về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10

Số/ký hiệu: 250/TB-NTBD

Ngày ban hành: 07/06/2021

Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Loại văn bản: Thông báo

Toàn văn:

THÔNG BÁO
Về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ  nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10