THÔNG BÁO Về việc tổ chức “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022”

Số/ký hiệu: Số: 70/TB-NTBD

Ngày ban hành: 01/03/2022

Cơ quan ban hành: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản: Thông báo

Toàn văn: