THÔNG BÁO Về việc tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” Đợt 2

Số/ký hiệu: Số: 110/TB-NTBD

Ngày ban hành: 23/03/2022

Cơ quan ban hành: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản: Thông báo

Toàn văn:

hhjhjhjhjjj