THÔNG BÁO Về việc lùi thời gian tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021" Đợt 1

Số/ký hiệu: 179/TB-NTBD

Ngày ban hành: 10/05/2021

Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Loại văn bản: Thông báo

Trích dẫn: về việc lùi thời gian tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021" Đợt 1

Toàn văn: