THÔNG BÁO Về việc lùi thời gian tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021”

Số/ký hiệu: 291/TB-NTBD

Ngày ban hành: 26/06/2021

Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Loại văn bản: Thông báo

Toàn văn: