QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI

Số/ký hiệu: Số: 112/QC-NTBD

Ngày ban hành: 17/03/2023

Cơ quan ban hành: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản: Quy chế

Đính kèm: 0504155829.pdf

Trích dẫn: “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023”

Toàn văn: