Thông báo số 53/TB-VP ngày 10/02: Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 07

11/02/2015 - 15:24  

(NTBD) - Thông báo số 53/TB-VP ngày 10/02 của Văn phòng Bộ VHTTDL, kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 07.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ: Báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt nội dung các văn bản hành chính do thủ trưởng đơn vị ký thừa lệnh Bộ trưởng trước khi ban hành; Khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Trang hoàng trụ sở, tổ chức đón Xuân Ất Mùi 2015 đảm bảo an ninh, an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, gửi Văn phòng Bộ trước ngày 22/02/2015 (mùng 4 Tết) để kịp tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; Tổng hợp, cập nhật tình hình đời sống các cán bộ lão thành, văn nghệ sĩ tiêu biểu; người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao có uy tín, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn; kịp thời đề xuất lãnh đạo Bộ hoặc đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, động viên nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; Tăng cường rà soát, kiểm tra an ninh trên hệ thống mạng thông tin của đơn vị, chú trọng vấn đề bảo mật thông tin của Cổng thông tin điện tử cũng như website của các đơn vị.
Thanh tra Bộ: Khẩn trương hoàn thiện văn bản của Ban Cán sự Đảng gửi các tỉnh/thành ủy đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 và những năm tiếp theo; Chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội của các địa phương, kịp thời nhắc nhở, xử lý các sai phạm; tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Cục Văn hóa cơ sở: Khẩn trương hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên cơ sở bám sát nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Tập trung hoàn thiện dự thảo văn bản của Bộ đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý việc tổ chức lễ hội trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Cục Di sản văn hóa: Có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường công tác quản lý tại các di tích trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, trong đó chú ý công tác an ninh trật tự, sắp xếp bãi đỗ xe thuận tiện, khoa học; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích xanh, sạch, đẹp; Chủ động rà soát, đôn đốc các địa phương xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định của UNESCO đối với các di sản thế giới và các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh; Tổng hợp, rà soát và xây dựng lộ trình cụ thể đối với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể dự kiến trình UNESCO giai đoạn 2016-2020, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 02/3/2015.
Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, báo cáo Thứ trưởng Lê Khánh Hải trước ngày 02/3/2015.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và triển khai nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học nguyên nhân và giải pháp chống xuống cấp đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay; Tổng hợp, rà soát, đề xuất các nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Văn phòng Bộ: Khẩn trương hoàn thiện việc cung cấp địa chỉ hòm thư công vụ cho các công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ, báo cáo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trước ngày 10/3/2015.

KA

Bài viết khác

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật quý I/2024

08/04/2024 - 16:06

Chiều ngày 5/4, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn học, Nghệ thuật, Hoạt động của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

08/03/2024 - 10:11

Sáng ngày 8/3 Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Ngày hội Phụ nữ, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2024.)

Nghệ sĩ hân hoan đón nhận danh hiệu NSND và NSƯT

07/03/2024 - 11:13

Sáng 6/3, Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đích thân trao tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ. Đây là những danh hiệu cao quý để tôn vinh cống hiến của các nghệ sĩ đối với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật nước nhà thông qua các tác phẩm, công trình nghệ thuật có sức lan tỏa, có tác động xã hội lớn.

Danh hiệu tạo động lực cho nghệ sĩ không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trách nhiệm mình đối với xã hội

07/03/2024 - 10:59

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sẽ có 389 nghệ sĩ, trong đó có 125 NSND, 264 NSƯT được trao tặng, truy tặng danh hiệu trong dịp này. Các nghệ sĩ chia sẻ, được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý, tạo động lực cho họ không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trách nhiệm mình đối với xã hội.

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

06/03/2024 - 15:38

Nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, ngày 6/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10.

Đảm bảo Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT diễn ra thực sự ý nghĩa, ấn tượng, trang trọng và chuyên nghiệp

05/03/2024 - 21:59

Sáng 5/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.