Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên  Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023

Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023

06/05/2023 - 23:02 Hoạt động quản lý

Tối ngày 6/5, Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 đã chính thức khai mạc tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia của 73 diễn viên Chèo thuộc14 đơn vị nghệ thuật Chèo và 42 diễn viên Tuồng và Dân ca kịch thuộc 09 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023

30/04/2023 - 15:12

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 06 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn - 2023

10/04/2023 - 16:29

Sáng ngày 7/4 tại Đà Lạt, Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn - 2023 đã chính thức bế mạc.

Bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn 2023

03/04/2023 - 16:33

Ngày 3-4, lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn – 2023 đã khai mạc tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), với sự tham gia của 164 học viên trên cả nước

Tổ chức chức “Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023”

31/03/2023 - 14:58

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chức “Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023” từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trao Giải thưởng Văn học Trẻ 2022

25/03/2023 - 16:22

Sáng ngày 25/3, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học Trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022 (Giải thưởng Văn học trẻ 2022) với chủ đề: “Khởi nghiệp văn chương”

Triển khai Kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian"

10/03/2023 - 16:51

Sáng 10/3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn và lãnh đạo các Hội: Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Nhạc sĩ Việt Nam về việc Triển khai Kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023

16/02/2023 - 15:07

Ngày 16-2, tại Hà Nội, trong không khí tươi vui mừng Đảng, mừng Xuân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023