Xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO

Xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO

10/10/2016 - 15:04 Hoạt động nghệ thuật biểu diễn

(NTBD) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 3949/BVHTTDL-DSVH ngày 4/10/2016 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Mùa đông xứ Huế”- tinh túy của văn hóa Huế sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn

29/09/2016 - 15:07

“Mùa đông xứ Huế” sẽ là chương trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa của văn hóa, nghệ thuật Huế và được biểu diễn phục vụ công chúng Thủ đô tại Nhà hát Lớn vào ngày 3-4/12/2016.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Làm tốt công tác bảo hộ bản quyền góp phần xây dựng Công nghiệp Văn hóa

26/09/2016 - 15:11

Sáng 26/9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm trụ sở mới của Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) và làm việc với Cục về việc triển khai Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghị quyết 35/NQ-CP Về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bộ VHTTDL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

23/09/2016 - 15:17

Triển khai Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Bộ VHTTDL đã ban hành và tổ chức triển khai Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015 về việc thực hiện ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

19/09/2016 - 15:23

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp Ban soạn thảo đề án “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (dự thảo), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Vương Duy Biên hội đàm với Bộ trưởng, Thủ hiến Wallonie-Bruxelles

15/09/2016 - 15:32

Chiều 14/9, tại trụ sở Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Hà Nội đã diễn ra hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Vương Duy Biên và Ngài Rudy Demotte, Bộ trưởng Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles).

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban Tuần 35, ngày 29/8 – 04/9/2016

06/09/2016 - 15:39

(NTBD) - Bộ VHTTDL ban hành Thông báo số 365/TB-VP ngày 30/8/2016 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban Tuần (tuần 35, ngày 29/8 - 04/9/2016)

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban Tuần 35, ngày 29/8 – 04/9/2016

06/09/2016 - 15:36

(NTBD) - Bộ VHTTDL ban hành Thông báo số 365/TB-VP ngày 30/8/2016 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban Tuần (tuần 35, ngày 29/8 - 04/9/2016)