Thông báo số 1303/TB-BVHTTDL ngày 06/4: Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn về các công việc thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị

Thông báo số 1303/TB-BVHTTDL ngày 06/4: Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn về các công việc thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị

07/04/2015 - 14:42 Hoạt động của bộ

(NTBD) – Ngày 06/4, Bộ VHTTDL đã có Thông báo số 1303/TB-BVHTTDL, kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về các công việc thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Giao ban công tác văn hoá, thể thao và du lịch Quý I năm 2015

07/04/2015 - 14:41

(NTBD) - Ngày 06/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức giao ban công tác văn hóa, thể thao và du lịch Quý I năm 2015. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp Chủ tịch quốc hội Ethiopia Kassa Teklebrhan Gebrehiwet

01/04/2015 - 14:45

(NTBD) - Ngày 30/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Ethiopia - Kassa Teklebrhan Gebrehiwet. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn cùng dự buổi tiếp.

Thông báo số 1137/TB-BVHTTDL ngày 30/03: Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về chỉnh trang khuôn viên, mặt ngoài, cảnh quan của một số đơn vị nghệ thuật

01/04/2015 - 14:43

(NTBD) – Ngày 30/03, Bộ VHTTDL đã có Thông báo số số 1137/TB-BVHTTDL, kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về chỉnh trang khuôn viên, mặt ngoài, cảnh quan của một số đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ.

Thông báo số: 113/TB-VP ngày 30/3: Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 14

31/03/2015 - 14:46

(NTBD) – Văn phòng Bộ đã có Thông báo số 113/TB-VP ngày 30/3, kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 14.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham dự diễn đàn “Thanh niên với ứng xử văn minh trong lễ hội”

28/03/2015 - 14:56

(NTBD) – Ngày 27/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Thanh niên với ứng xử văn minh trong lễ hội”. Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã tới dự.

Thông báo số 107/TB-VP ngày 24/03: Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 13

25/03/2015 - 14:57

(NTBD) – Thông báo số 107/TB-VP ngày 24/03 của Văn phòng Bộ VHTTDL, kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 13.

Thông báo số 96/TB-VP ngày 17/3: Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 12

20/03/2015 - 14:58

(NTBD) - Thông báo số 96/TB-VP ngày 17/3 của Văn phòng Bộ VHTTDL, kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 12.