Tiếng hát giữa rừng Pác Bó

21/10/2021 - 14:50  

Hình ảnh khác