LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH TOÀN QUỐC 2022 - Hoàng đế Lê Đại Hành, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

22/05/2022 - 16:01  

Hình ảnh khác