LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC TOÀN QUỐC - 2021 (Đợt 2) "NHỮNG NGÔI SAO TRÊN BẦU TRỜI TỔ QUỐC" - NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC QUÂN ĐỘI

23/06/2022 - 23:01  

Hình ảnh khác