Chương trình nghệ thuật “Bài ca kết đoàn”

22/10/2021 - 12:53  

Hình ảnh khác